%%tb-image-alt-text%%

John Tainter

„Je historicky pozoruhodné, že máme tak velké množství tak špatných leaderů na tolika klíčových postech tolika států světa“

americký antropolog a historik. Zkoumá kolapsy civilizací Maya, Chaco a Západořímské říše z hlediska teorie sítí, energetické ekonomiky a teorie složitosti. Tainter tvrdí, že udržitelnost nebo kolaps společností vyplývá z úspěchu nebo neúspěchu institucí při řešení problémů, a že společnosti kolabují, když jejich investice do sociální složitosti dosáhnou mezního bodu.