%%tb-image-alt-text%%

7 zákonů

„Svět se mění a vyvíjí skokově. Elity velmi často podcení, jak velká síla už je nakumulovaná pod pokličkou dějin.”

– MIROSLAV BÁRTA, EGYPTOLOG

Hlavní osobností vědecké linie filmu i seriálu je prof. Miroslav Bárta. O svých teoriích o kolapsu komplexních společností přednášel na univerzitách i vědeckých fórech po celém světě. Za všechny můžeme zmínit například summit OECD v Paříži či Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky aj. Z jeho knih připomeňme Kolaps a regenerace, Kolaps neznamená konec anebo Příběh civilizace.
Pokud by vás problematika zajímala ještě hlouběji, doporučujeme k přečtení knihy od Josepha Taintera Kolapsy komplexních společností anebo například Niala Fergussona Civilizace. Západ a zbytek světa.

7 zákonů civilizace

1

Věrohodnost

Civilizace funguje dokud platí společenská smlouva. Dokud věříme našim elitám.

2

Hodnoty

Civilizace funguje dokud mají její členové stejný systém hodnot.

3

Dvojznačnost

Co civilizaci přivedlo na vrchol, to ji také stáhne ke dnu.

4

Konflikt

Na začátku a na konci civilizací stojí často konflikt.

5

Zdroje

Civilizace funguje dokud má dost zdrojů aby pokryla svoji spotřebu.

6

Adaptace

O přežití civilizace rozhoduje její schopnost adaptovat se na změny.

7

Konečnost

Civilizace se nevyvíjejí lineárně, ale ve skocích.
Všechny civilizace jsou konečné.