%%tb-image-alt-text%%

Kristýna Drozdová

Kristýna vystudovala bakaláře estetiky na Masarykově univerzitě v Brně, klasickou animaci na VOŠF Zlín a Magisterský obor Management audiovizuální tvorby na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Od dětství měla širokou škálu zájmů od malování, tance až po dobrodružný mushering (závody psích spřežení). Vždy narážela na komentáře starších: „Už by sis měla vybrat svůj obor“. V ten správný moment ji pedagog nasměroval na filmovou produkci, ve které úspěšně zúročuje všechny dosavadní zkušenosti, umělecký přehled a ekonomický nadhled.

Podílela se na filmech Fotograf, Rozkoš, Můj pes Killer, Laputa, Století Miroslava Zikmunda, Špunti na vodě a nejnověji i Civilizace.