%%tb-image-alt-text%%

Jiří Melzer

„Dlouhodobě podporuji činnost Českého egyptologického ústavu a s profesorem Bártou se účastním řady expedic do Egypta i mimo jeho území. Cílem těchto výprav je studium kolapsu civilizací, který nastal okolo roku 2 500 BC.
Věřím, že tento film dokáže názorně vysvětlit 7 zákonů, podle kterých vznikaly a zanikaly všechny dosavadní civilizace. Formulací těchto sedmi pravidel prof. Bárta významně přispěl k pochopení vývoje lidské společnosti. Proto jsem rád, že se mohu podílet na realizaci tohoto projektu.“